Preciznost 3D projektování dřevostaveb

 • Katalog střešní nástavby stejně jako krytiny
 • Vytvoření přístaveb podobným způsobem jako u vikýřů
 • Odsazení okapu na základě 2 bodů
 • Automatika pro vytvoření spodní konstrukce pod vodorovnými dřev. dílci
 • Seznam ocelových prvků (za poplatek)
 • Vytvoření plánu (za poplatek)

 • Průvodce pro přiznaný krov
 • Zdvojení krokví
 • Zdvojení vaznic
 • Zrcadlení
 • 3D kótování

Krov

Pomocí střešního průvodce vytvoříte komplexní krovy na základě jen několika pracovních kroků. Další možností vytvoření projektu je na základě libovolného modelování půdorysu. Dodatečné změny nastavení profilu jsou samozřejmě kdykoliv možné. K dispozici je průvodce pro vikýře s nejrůznějšími typy forem vikýřů. Otvory jako střešní okna nebo komín jsou zasazeny do plochy krovu s automatickou výměnou.

Stěna

Tento modul umožňuje zadání až deseti vrstvých stěn, složených ze sloupků, desek, laťování, izolací, bednění nebo srubovic. Jednotlivým vrstvám se pak individuálně nastaví rohová spojení. Dodatečně jsou k dispozici rohové sloupky s volně nastavitelnou délkou a průřezem.

Očíslování stěn pro lepší přehled v seznamu materiálu

Kotování stěn v programu WoodCon

Perspektiva v programu WoodCon

Vodorovný řez stěnou

Definice dřevěné stěny

Definice rohů a rohových spojení

Spojení rohů T.avi

Vytvoření podkroví, krovu a přizpůsobení stěn

objednat WoodCon